Fes clic aquí per a consultar les nostres guies de turisme sostenible per a viatgers i empreses!

Compromís de sostenibilitat turística per a empreses

Home / Compromís de sostenibilitat turística per a empreses
Home / Compromís de sostenibilitat turística per a empreses

Empreses compromeses

Un futur sostenible, un futur compartit

Busquem empreses que apostin per un sector turístic que sigui veritablement sostenible i responsable, que prenguin un paper proactiu en el context de la crisi climàtica i que vulguin ser protagonistes del canvi.

I per a això, convidem que les empreses del sector se sumin de manera pública a aquest compromís i assumeixin la seva responsabilitat a l’hora de posar en marxa les accions necessàries per a establir una un full de ruta que posicioni a Eivissa com un autèntic destí sostenible.

Entre tots hem de començar a analitzar sense prejudicis les possibles implicacions d’un increment continu en les xifres de viatgers per a maximitzar la rendibilitat social del model turístic i prioritzar la cura del medi ambient. I amb aquesta finalitat, animem a les empreses turístiques al fet que posin en pràctica una sèrie d’accions que, sense ser les úniques, poden servir de punt de partida cap a un sector més responsable social i mediambientalment. Es tracta de l’espurna amb la qual cada entitat posarà en marxa aquest compromís.

1. PROTEGIM L’ENTORN D’EIVISSA

Per a fer els primers passos de cura de l’entorn, del territori i de la cultura d’Eivissa, les empreses del sector turístic poden començar amb aquest procés responsable prenent les següents mesures:

 • Calcular la petjada de carboni que genera l’activitat i compensar-la en la mesura del possible.
 • Participar en els circuits de producció i consum locals mitjançant el proveïment de productes “Km 0”.
 • Crear campanyes de comunicació destinades a la sostenibilitat específiques per a operadors turístics, població local i turistes.
 • Reduir l’ús del plàstic i eliminar el plàstic d’un sol ús, així com els productes d’usar i tirar, siguin del material que siguin en concordança amb la Llei Balear.
 • Fomentar accions de conservació de la biodiversitat local evitant importar arbres susceptibles d’albergar les serps que estan acabant amb la sargantana pitiusa.
 • Oferir sols productes, serveis i experiències que respectin l’hàbitat de la fauna i flora autòctona i que no suposin accions contaminants.
 • Evitar la generació de residus, dur a terme processos de reciclatge, i contribuir a programes de sanejament i neteja.
 • Vetllar per la gestió eficient i l’ús racional dels recursos hídrics i energètics, buscant consumir els que impliquin un menor impacte ambiental, i els que siguin reciclables i/o reutilitzables.

2. VETLLEM PER LA CULTURAL LOCAL

El compromís pel turisme responsable a Eivissa suposa que les empreses conscienciades col·laborin en la gestió sostenible de l’illa perquè l’activitat turística no suposi una alteració en la vida local. A més, els negocis que assumeixin aquest compromís han de contribuir a la conservació dels atractius turístics i al reconeixement del valor afegit de la identitat cultural pròpia d’Eivissa mitjançant:

 • La sensibilització al turista perquè sigui conscient de la petjada cultural que pot deixar a Eivissa.
 • La conservació del patrimoni cultural tangible i intangible com a senyal d’identitat d’Eivissa, promovent la seva conservació.
 • L’aprenentatge sobre els costums, sobre els costums, gastronomia, idioma, tradicions, i patrimoni propis d’Eivissa i el foment d’oportunitats d’aprenentatge mutu amb els clients.

3. BUSQUEM DONAR OPORTUNITATS IGUALITÀRIES I JUSTES

El model de negoci responsable i sostenible apostarà per prioritzar el benestar de les persones, tant de residents com de visitants, fomentant oportunitats equitatives per a la comunitat local d’Eivissa mitjançant:

 • La creació d’ocupació a partir del consum de producte local i de proximitat.
 • La modificació dels patrons de consum turístic i de mobilitat per a tendir cap a la sostenibilitat i la regeneració.
 • La denúncia de pràctiques que suposin l’explotació dels i les treballadores i la sobreexplotació dels recursos.
 • L’observació i anàlisi del sector mitjançant indicadors fiables que transcendeixin als merament econòmics. El PIB ha de deixar de ser l’únic indicador a tenir en compte i les dades empíriques han de servir per a analitzar l’impacte real de l’activitat per a prendre les mesures pertinents.
 • La dignificació de les condicions laborals dels empleats i el foment d’oportunitats de contractació justes, sense importar el gènere, origen, religió, orientació sexual o una altra condició.
 • L’accessibilitat del turisme a les persones amb diversitat funcional.
 • L’ús de noves tecnologies i mètodes innovadors que contribueixin a la sostenibilitat mitjançant l’estalvi o ús més racional dels recursos, la informació i la comunicació.
 • El foment d’estratègies de Responsabilitat Social Corporativa.
 • La comunicació als turistes del compliment dels compromisos assumits.

Coneix les empreses ja compromeses.