Fes clic aquí per a consultar les nostres guies de turisme sostenible per a viatgers i empreses!

Transparència

Home / Transparència
Home / Transparència

TRANSPARÈNCIA:

En compliment de l’article 6 de La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Fundació IbizaPreservation posa a disposició pública la següent informació:

Informació institucional, organitzativa i de planificació

Aliances estratègiques

Informació econòmica i pressupostària