Fes clic aquí per a consultar les nostres guies de turisme sostenible per a viatgers i empreses!

Basses d’aigua i prevenció d’incendis a Serra Grossa

Home / Basses d’aigua i prevenció d’incendis a Serra Grossa
Home / Basses d’aigua i prevenció d’incendis a Serra Grossa
Basses d’aigua i prevenció d’incendis a Serra Grossa

Basses d’aigua i prevenció d’incendis a Serra Grossa

L’aqüífer de Serra Grossa és una de les reserves hídriques més exhaurides i salinitzades d’Eivissa. L’expansió de la pineda en la zona fa que Serra Grossa sigui també molt vulnerable als incendis forestals. Tots dos problemes estan relacionats amb l’abandó de pràctiques de maneig del territori.

Situada en el sud d’Eivissa, Serra Grossa rep anualment uns 400 mm d’aigua de pluja. No obstant això, la major part de l’aigua es perd, atès que flueix ràpidament cap a la mar.

Amb la finalitat d’abordar aquesta problemàtica, IPF ha finançat amb 21.000€ a l’Associació Rafal Trobat (Asociación de Vecinos Rafal Trobat) per a executar un projecte pilot de creació de basses d’aigua.

Les basses d’aigua contribuiran a:

  • reduir la velocitat de l’escolament i emmagatzemar l’aigua en llocs estratègics
  • augmentar la infiltració de l’aigua de pluja i afavorir la recàrrega d’aqüífers
  • crear punts d’aigua permanents que poden utilitzar-se en la lluita contra incendis
  • crear petits aiguamolls, un hàbitat fonamental per a la vida silvestre, particularment per a espècies amenaçades d’amfibis.

Les basses complementaran un pla de gestió integral del territori emprès per l’Associació de Veïns Rafal Trobat i l’Associació de Propietaris Forestals d’Eivissa i Formentera per a recuperar l’aqüífer de Serra Grossa i mitigar els riscos d’incendi en la zona.

La informació generada per aquesta iniciativa pilot s’utilitzarà per a promoure la creació de basses d’aigua en tot Eivissa i Formentera.